Smart Lashes

Profesionálne kurzy predlžovania mihalníc!
academy
  • profesionálni lektori
  • 80% praxe
  • individuálny prístup
  • kurzy pod záštitou renomovanej značky

524 vyškolených
Lash Stylistov

25 vyškolených
Smart Lashes Trénerov

1459 hodín ročne
venujeme výučbe

01

Naše
prednosti
p
r
e
h
r
a
ť
v
i
d
е
о

01

A
c
a
d
e
m
y

MIESTO KURZU

Kurz prebieha v profesionálne vybavenom a komfortnom centre Smart Lashes Academy.

02

p
r
a
c
t
i
c
e

PRAX

Na kurze sa zameriavame na získavanie nových zručností a zdokonaľovanie techniky.

03

m
a
t
e
r
i
a
l
s

MATERIÁLY

Všetky potrebné pomôcky na kurze sú dostupné ZDARMA.

04

a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g

PODPORA

Po ukončení kurzu môžete využívať bezplatné konzultácie s lektormi.

05

G
r
o
u
p

POČET ÚČASTNÍKOV

Kurz môžu absolvovať maximálne 3 záujemcovia - individuálny prístup lektora.

06

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y

INDIVIDUÁLNY KURZ

Smart Lashes Academy ponúka individuálne kurzy zamerané na osobné potreby klienta.

07

b
o
n
u
s

ZĽAVA

Absolventi kurzu získajú špecialnú zľavu na nákup materiálu od značky Smart Lashes.

08

e
x
c
l
u
s
i
v
e

EXKLUZÍVNA PRÍLEŽITOSŤ

Možnosť absolvovať kurz pod vedením svetoznámych lektorov zo zahraničia.

09

t
e
a
m

KARIÉRA

Najzručnejším absolventom kurzu je ponúkaná možnosť stať sa členom tímu Smart Lashes.

trener

02

Naši
lektori

Oksana Denysova

Oksana Denysova kladie na svojich študentov vysoké požiadavky ale zároveň rada sa o svoje vedomosti a zručností podelí s ostatnými. K svojej práce pristupuje svedomito a zodpovie na všetky dotazy od študentov.

Praktické skúsenosti:
01

Certifikovaný tréner Smart Lashes.

02

Zakladateľka technológie pražskej školy predlžovania mihalníc.

03

Lektorka Smart Lashes má bohaté praktické skúsenosti (viac ako 7000 aplikácii mihalníc). O svoje skúsenosti sa rada delí so svojími žiakmi.

04

Spätná väzba od viac ako 500 absolventov zefektívnila a zdokonalila výučbu na kurze.

05

Lektorka s vysokým citom pre detail a perfekcionizmom požaduje od svojich študentov prvotriedne výsledky. Po absolvovaní kurzu študenti disponujú všetkými potrebnými znalosťami, ktoré sú nutné pre začiatok samostatnej práce.

06

Trénerka Smart Lashes využíva počas kurzov svoje odborné vzdelanie, najefektívnejšie metódy a svetové trendy v predlžovaní mihalníc.

07

Systém vyučovaný na kurzoch umožňuje študentom neustále zlepšovať svoje zručnosti.

Oksana učí študentov svedomite pracovať, premýšľať a pochopiť proces predlžovania mihalníc. Prísne dodržiava technológiu aplikácie s dosiahnutím 100% výsledkov.

Oksana Denysova

Oksana Denysova kladie na svojich študentov vysoké požiadavky ale zároveň rada sa o svoje vedomosti a zručností podelí s ostatnými. K svojej práce pristupuje svedomito a zodpovie na všetky dotazy od študentov.

03

Čo
ponúkame?
zvoľte úroveň:
reviews

04

Recenzie od
našich klientov
recenzie na kurzy

05

Získajte
od nás darček
darček
pre Vás

Získajte darček - výukové video od Smart Lashes Academy